Lekdetectie

Veel mensen worden op een zeker ogenblik in hun huis geconfronteerd met waterschade die het gevolg is van een lek. Deze schade kan behoorlijk aanzienlijk worden, niet in het minst omdat een lek pas na enige tijd kan worden vastgesteld. Om er voor te zorgen dat de oorzaak van het probleem zo snel mogelijk wordt vastgesteld en het lek tijdig kan worden gedicht is het van belang om een lekdetectie uit te laten voeren. Het betreft hier een speciaal onderzoek die meteen aan het licht zal brengen waardoor de oorzaak van het lek zich precies bevindt. Hoe dat precies in z’n werk gaat en met welke kosten u op dit vlak rekening dient te houden wordt meteen duidelijk door het raadplegen van de informatie op deze pagina.

*Tip:
Wat is de exacte prijs voor uw klus? Ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van lokale vochtbestrijders, vergelijk en bespaar tot 30%.

Indicaties van een lekkage in huis

Een lekkage in huis komt bijzonder vaak voor. Jammer genoeg is ze lang niet altijd even eenvoudig op te sporen, in tegendeel. In bepaalde gevallen kan er zelfs sprake zijn van een lek welke diverse maanden of soms zelfs jaren onder de radar blijft. Er bestaan wel verschillende indicaties die duidelijk kunnen maken dat u te maken heeft met een lek in huis. Welke indicaties dit precies zijn wordt duidelijk door het raadplegen van het onderstaande overzicht.

Vochtplekken ten gevolge van waterschade

Het logische gevolg van een waterlek is dat er op een zeker ogenblik waterschade zal ontstaan. Leidingen, maar ook afvoeren waar een lek kan verschijnen zitten veelal verscholen achter een muur. De waterschade zal in eerste instantie dan ook achter de muur zijn terug te vinden wat er voor zorgt dat ze pas na een bepaalde tijd merkbaar zal worden. Via vocht- of schimmelplekken op de vloer, de muren en / of het plafond worden de gevolgen van een waterlek na verloop van tijd (pijnlijk) duidelijk.

Wanneer u bovenstaande opmerkt is het van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dit is aldus niet in het minst het geval omdat het waterlek dan reeds een aanzienlijke tijd kan bestaan. Vocht- of schimmelplekken op een bepaalde plaats wil bovendien ook helemaal niet zeggen dat het lek zich ook op deze plaats situeert, in tegendeel. Waterschade heeft dan ook de reputatie zich bijzonder snel uit te kunnen breiden naar andere delen van het huis.

Een slecht werkende isolatie

Een waterlek kan er eveneens voor zorgen dat er schade wordt toegebracht aan de isolatie in huis. Verschillende soorten isolatiematerialen zoals met name glas- en rotswol zijn niet bestand tegen vocht en verliezen daardoor hun isolerend vermogen. Op het ogenblik dat er dus met andere woorden kan opgemerkt dat de energiekost op een zeker ogenblik aanzienlijk stijgt is het mogelijk dat u ergens met een lek te maken heeft. Uiteraard zijn er ook nog andere oorzaken die hiervan aan de basis kunnen liggen. Het laten onderzoeken van een slecht werkende isolatie is in ieder geval de moeite meer dan waard. U kunt er immers heel wat kosten mee uitsparen.

Een hoge(re) waterfactuur

Tot slot spreekt het voor zich dat een waterlek in huis eveneens zorgt voor waterverspilling. Dit zal duidelijk worden na ontvangst van de waterfactuur. Blijkt dat deze plots aanzienlijk hoger is dan normaal? In dat geval is het belangrijk om meteen een lekdetectie uit te laten voeren. Op deze manier wordt voorkomen dat de totale kosten veel hoger uitvallen dan strikt noodzakelijk.

Verschillende mogelijkheden op vlak van lekdetectie

Het opsporen van een waterlek door middel van lekdetectie is lang niet altijd even eenvoudig. Dit heeft zoals reeds aangegeven voor een niet onaanzienlijk deel te maken met het feit dat het lek doorgaans goed verscholen zit. Omwille van dit gegeven wordt het dan ook ten allen tijde aangeraden om een beroep te doen op een echte specialist op vlak van lekdetectie. Wist u bovendien dat lekdetectie op diverse manieren kan gebeuren? Wij hebben de verschillende technieken alvast even uitgebreid voor u op een rijtje gezet.

  • Opsporen van een waterlek door middel van een infrarood camera

In het merendeel van de gevallen wordt er door een specialist in lekdetectie voor gekozen om gebruik te maken van een infraroodcamera om een waterlek te detecteren. De camera heeft de mogelijkheid om warmteverschillen op te meten, niet alleen in vloeren, maar ook in wanden. Dit zorgt er voor dat hij het warme water aldus probleemloos kan volgen tot aan de oorsprong van het lek. Aangezien het mogelijk is om door middel van een infraroodcamera door muren te kijken vraagt deze vorm van lekdetectie ook geen breekwerken. Dit zorgt voor een inperking van niet alleen de kosten, maar ook de overlast.

  • Lek opsporen door middel van ultrasone detectie

In deze situatie wordt er gebruik gemaakt van geluidsgolven om na te gaan waar de oorsprong van de lekkage precies is terug te vinden.

  • Door middel van een vochtmeting of hygrometrie

De relatieve luchtvochtigheid waarvan sprake is in materialen kan worden gemeten. Door een dergelijke meting uit te voeren en door op zoek te gaan naar plaatsen waar het merendeel van het vocht is terug te vinden is het mogelijk om op doeltreffende wijze lekken op te sporen.

  • Door middel van een druktest

Bij een druktest wordt er in eerste instantie voor gekozen om de druk in de leidingen op te voeren waarna ze wordt teruggebracht naar een normale toestand. Bevindt er zich ergens in de leidingen een lek? In dat geval zal men dit kunnen vaststellen doordat de druk niet constant blijft.

  • Door middel van elektro-akoestiek

Door het toepassen van deze wijze van lekdetectie wordt er gezocht naar ingebouwde en / of ondergrondse leidingen die mogelijks voor lekken kunnen zorgen.

  • Lekdetectie door middel van een endoscopie

De laatste mogelijkheid op vlak van lekdetectie wordt geboden door het toepassen van een zogenaamde endoscopie. In dit geval wordt er een cameraatje in de waterleidingen en / of holle ruimtes geplaatst die moet zoeken naar eventuele lekken.

Hoeveel kost lekdetectie?

Tot slot spreekt het voor zich dat we ook nog even de nodige aandacht dienen te besteden aan de kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van een lekdetectie. Wat dit betreft kunt u rekenen op een prijskaartje van tussen de 350 & 450 euro. In deze kostprijs is een gedetailleerd en professioneel opgemaakt rapport inbegrepen. Blijkt dat er enkel en alleen lekdetectie dient te worden uitgevoerd bij enkele leidingen? In dat geval spreekt het voor zich dat het kostenplaatje uiteraard lager zal uitvallen.

Wat zijn de exacte kosten?

Vraag gratis meerdere offertes op bij specialisten in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.