Vochtdetectie

VochtdetectieVroeger dachten het merendeel van de mensen dat vochtige muren altijd het gevolg waren van het ontbreken van een (goede) waterkering. Ondertussen weten we dat deze veronderstelling helemaal niet correct is, in tegendeel. Er kan dan ook sprake zijn van een zogenaamde overbrugging. De oorzaak van het vochtprobleem bevindt zich in deze situatie niet in het ontbreken van een solide waterkering, maar wel in het aanwezige pleisterwerk zelf. Door gebruik te maken van vochtdetectie is het mogelijk om vast te stellen hoe vochtig een bepaalde muur precies is en wat nu de meest aangewezen methode is om het probleem het hoofd te bieden. Wilt u graag meer te weten komen over de mogelijkheden evenals de werking op vlak van vochtdetectie? Lees dan snel verder en u komt er alles over te weten!

*Tip:
Wat is de exacte prijs voor uw klus? Ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van lokale vochtbestrijders, vergelijk en bespaar tot 30%.

Wat maakt vochtdetectie zo belangrijk?

Om een vochtprobleem efficiënt te kunnen verhelpen spreekt het voor zich dat er eerst moet worden gezocht naar de oorzaak van het probleem. Het injecteren van een muur heeft bijvoorbeeld geen enkele zin op het ogenblik dat er sprake is van een overbrugging of een lekkage. Heeft u in uw huis te maken met een overbrugging? In dat geval zult u merken dat de vochtplekken zich slechts op een hoogte van maximaal 30 centimeter zullen bevinden. In dit geval geldt er echter nog geen sluitend, objectief bewijs voor een overbrugging. Enkel en alleen door het uitvoeren van een vochtdetectie is het dan ook mogelijk om met 100 procent zekerheid te stellen dat andere oorzaken niet van toepassing zijn voor uw vochtprobleem.

Calciumcarbide test

Het uitvoeren van een vochtdetectie is dus vereist om op objectieve wijze vast te kunnen stellen welke oorzaak aan de basis ligt van het geldende vochtprobleem. In het merendeel van de gevallen wordt er op dit vlak voor gekozen om een calciumcarbide test uit te voeren. Op deze manier is het mogelijk om onder meer de diepte van het vocht in de muren aan te tonen. Op het ogenblik dat de stenen vochtig zijn tot in de kern is het meteen duidelijk dat de oorzaak ligt in het niet aanwezig zijn van een solide waterkering. Zijn de stenen droog en is uitsluitend het pleisterwerk vochtig? In dat geval is er duidelijk sprake van een overbrugging.

Door het uitvoeren van een calciumcarbide test wordt er niet alleen aangetoond hoe vochtig een bepaalde muur is, daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de concentratie aan hygroscopische zouten. Tijdens het uitvoeren van deze test wordt er voor gekozen om boorstalen te nemen die daarna in een speciale fles samengevoegd worden met calciumcarbide. De reactie die door deze samensmelting ontstaat maakt dat het perfect valt af te lezen tot op welke diepte een muur precies vochtig is.

Er kan worden vastgesteld dat vochtdetectie op deze manier een behoorlijk stuk betrouwbaarder is in vergelijking met een test die wordt uitgevoerd door middel van een protimeter. In dit geval worden er namelijk uitsluitend oppervlakkige metingen uitgevoerd. De calciumcarbide test resultaten zijn aanzienlijk betrouwbaarder. Deze stelling wordt bovendien gestaafd door het feit dat ze eveneens wordt gebruikt door het WTCB, het wetenschappelijk instituut voor de bouwindustrie. Ze wordt door deze organisatie dan ook voorgeschreven als het betrouwbaarste vochtdetectie middel op de markt.

Aanleidingen tot het uitvoeren van een vochtdetectie

Het is u ongetwijfeld wel bekend dat een vochtprobleem vandaag de dag op verschillende manieren kan ontstaan. Verschillende situaties of verschijnselen kunnen dan ook een directe aanleiding geven tot het laten uitvoeren van een vochtdetectie. Welke zaken dit exact zijn zal meteen duidelijk worden door rekening te houden met het onderstaande overzicht.

Opstijgend vocht door een gebrekkige waterkering

Het vaakst worden vochtige muren veroorzaakt door opstijgend grondvocht dat zich een weg tot in de woning weet te banen. Dit is een probleem dat in het bijzonder vaak voorkomt bij gebouwen die niet over een (goede) waterkering beschikken. Opstijgend vocht realiseert vochtplekken en in het ergste geval ook schimmel(s) nabij het grondoppervlak.

Overbrugging

Indien er sprake is van een overbrugging hoeft de oorzaak van het probleem niet te worden gezocht in het ontbreken van een waterkering, maar wel in het pleisterwerk dat over de waterkering heen is aangebracht. De stuklaag zal in deze situatie fungeren als een soort van brug waardoor het grondvocht alsnog via het pleisterwerk zich een weg naar boven weet te banen. De muur wordt dan niet zozeer van binnenuit vochtig, maar wel van buiten naar binnen.

Vaststellen van type vochtprobleem met vochtdetectie

Welke oorzaak ook aan de basis mag liggen van uw vochtprobleem, het is steeds van belang om een vochtdetectie uit te voeren. Alleen op deze manier zult u namelijk kunnen vaststellen wat de exacte oorzaak is en op welke wijze deze met andere woorden dient te worden aangepakt. Het laten uitvoeren van een vochtdetectie zorgt er dan ook met andere woorden altijd voor dat wordt voorkomen dat er een foutieve behandelingswijze wordt toegepast. Dit spaart u niet alleen heel wat kosten uit, daarnaast komt het uiteraard ook de efficiëntie van de oplossing alleen maar ten goede.

Hoeveel kost vochtdetectie?

Veel mensen denken dat lekdetectie en vochtdetectie twee dezelfde zaken zijn. Dat is absoluut niet correct. Dit blijkt niet in het minst ook uit de kostprijs die voor beide type van detectiemogelijkheden in rekening worden gebracht. Voor het laten uitvoeren van een lekdetectie kunt u rekening houden met een kostprijs die gemiddeld tussen de 350 en 450 euro is gelegen. Dit heeft alles te maken met het feit dat er heel wat gespecialiseerde apparatuur voor is vereist en bovendien kan lekdetectie ook behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Niet van dit alles geldt eigenlijk voor vochtdetectie.

Indien u van plan bent om vochtdetectie te laten uitvoeren door middel van bijvoorbeeld een calciumcarbide test kunt u er rekening mee houden dat er hiervoor een kostprijs wordt aangerekend gaande van 50 tot 125 euro. Let op, het is mogelijk dat er vochtdetectie dient te gebeuren bij meerdere muren. Indien dat het geval is kan het uiteindelijke kostenplaatje uiteraard heel wat hoger uitvallen. U kunt dit altijd op voorhand bespreken met de expert die de vochtdetectie bij u thuis zal komen uitvoeren.

Wat zijn de exacte kosten?

Vraag gratis meerdere offertes op bij specialisten in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.