Water in de kruipruimte

Wanneer er water in de kruipruimte van uw woning kan worden opgemerkt kunnen verschillende oorzaken hiervan aan de basis liggen. In elk geval is dit uiteraard zeer vervelend en wilt u er het liefst van allemaal zo snel mogelijk komaf mee maken. Wij hebben de verschillende oorzaken van water in de kruipruimte evenals de oplossingen die er voor bestaan op deze pagina alvast even uitgebreid voor u op een rijtje gezet.

 

*Tip:
Wat is de exacte prijs voor uw klus? Ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van lokale vochtbestrijders, vergelijk en bespaar tot 30%.

Hoe ontstaat water in de kruipruimte?

In het merendeel van de gevallen wordt water of vocht in de kruipruimte veroorzaakt door grondwater dat zich een weg weet te banen tot in de vloer en de wanden. Grondwater kan, in het bijzonder in meer vochtige tijden, onder hoge druk komen te staan. Het gevolg daarvan is dat ze kan indringen in de aansluitingen die zich tussen de wand en de vloer bevinden. Ook in het metselwerk zelf zou het vocht zich kunnen manifesteren.

Een andere veroorzaker van water in de kruipruimte kan terug te vinden zijn in een slechte ventilatie. Het merendeel van de kruipruimtes zijn tegenwoordig nog steeds niet goed geventileerd. Dit zorgt er voor dat de condens die hier aanwezig is niet op efficiënte wijze kan worden afgevoerd. De vochtige lucht stapelt zich vervolgens op in de ruimte en tekent zich tegen de wanden en de vloeren van de kruipruimte. Ook op deze manier kan een structurele aanwezigheid van water in de kruipruimte worden verklaard.

Hoe water in de kruipruimte verhelpen?

Er bestaan tegenwoordig verschillende mogelijkheden om een kruipruimte waterdicht te maken. Welke oplossing het meest geschikt is zal moeten worden bepaald aan de hand van de oorzaak van het probleem. Ook de hoeveelheid water en de druk van het grondwater zijn op dit vlak echter factoren om rekening mee te houden. Over het algemeen zijn bekuiping en drainage de vaakst toegepaste oplossingen.

Kruipruimte waterdicht maken door bekuiping

Wanneer er sprake is van bekuiping worden de wanden van de kruipruimte van een nieuwe en waterdichte cementlaag voorzien. Het kan eveneens voorkomen dat er een nieuwe vloerplaat moet worden voorzien. Dit is afhankelijk van de constructie van de vloer evenals van de aard van het vochtprobleem. Er dient rekening mee te worden gehouden dat het plaatsen van een bekuiping vrij arbeidsintensief werk is. Dit zorgt er voor dat ze de nodige hoeveelheid tijd in beslag neemt. Indien het probleem eenmaal is opgelost zijn er vaak verschillende fixeringslagen nodig om de insijpeling van het water volledig een halt toe te kunnen roepen.

Water in kruipruimte verwijderen door drainage

Is de druk van het grondwater zeer aanzienlijk? Of is er een erg grote hoeveelheid water binnengedrongen in de kruipruimte? In beide gevallen zal er de voorkeur aan worden gegeven om het grondwater te draineren. Dit kan in principe op drie verschillende manieren gebeuren, namelijk:

  • Door middel van randdrainage
  • Door het toepassen van wanddrainage
  • Door het uitvoeren van vloerdrainage

Randdrainage

Randdrainage is een vaak toegepaste oplossing in situaties waarin het grondwater bij de zogenaamde klimnaad kan worden opgemerkt. In deze situatie wordt er voor gekozen om een betonnen goot op de vloer te voorzien. Deze wordt dan uitgerust met een waterdichte cementeringslaag. Mogelijk grondwater dat zich een weg naar omhoog baant via de klimnaad kan uiteindelijk in deze goot terechtkomen. Vervolgens wordt ze afgeleid naar de afvoerput. Door middel van een pomp wordt het water op periodieke wijze afgevoerd naar het riool. Randdrainage wordt uitsluitend toegepast wanneer er sprake is van stabiele en bovendien niet beschadigde betonnen vloeren.

Vloerdrainage

Vloerdrainage wordt toegepast op het ogenblik dat grondwater via de vloer van de kruipruimte infiltreert. In dit geval gaat het vaak om poreuze en niet betonnen vloeren. In het geval van vloerdrainage wordt er een speciale noppenfolie aangebracht op de bestaande vloer. Opstijgend grondwater komt terecht in de kanalen van de folie waarna ze wordt afgevoerd naar een verzamelput.

Wanddrainage

Wanddrainage staat in principe gelijk aan de methode van vloerdrainage. Toch is er sprake van één structureel verschil. De wanden worden bij wanddrainage immers voorzien van een speciaal noppenmembraan. Er wordt naar dit systeem van draineren ook wel eens verwezen als zijnde ‘box in box’. Dit komt omdat niet alleen de wanden, maar ook de vloer volledig opnieuw worden bezet. Wanneer de kruipruimte waterdicht wordt gemaakt wordt er voor gekozen om wand- en vloerdrainage op hetzelfde ogenblik uit te voeren. Het vocht dat zich in de noppenfolie in de wanden bevindt wordt in dit geval afgevoerd via de noppenfolie welke is terug te vinden in de vloer.

Wat bij beperkte vochtproblemen?

Is er sprake van beperkte vochtproblemen in de kruipruimte? In dat geval kan het soms voldoende zijn om daarvoor gebruik te maken van een speciaal afdichtingsmiddel. Op deze manier is het namelijk mogelijk om eventuele aanwezige scheuren en / of gaten te herstellen. Soms kan het eveneens een aanrader zijn om de muren te injecteren. Op deze manier kan het stijgende grondwater namelijk een halt worden toegeroepen en wordt meteen ook voorkomen dat de muren het grondwater absorberen. Nogmaals, een dergelijke oplossing is wel enkel en alleen mogelijk wanneer er sprake is van beperkte vochtproblemen.

Gevolgen van water in kruipruimte

Op het ogenblik dat een kruipruimte langdurig vochtig blijft ontstaat er een perfecte leefomgeving voor niet alleen schimmels, maar ook voor algen, mossen en allerhande ongedierte. Bovendien moet er ook altijd rekening mee worden gehouden dat het vocht schadelijk is voor de constructie van de woning. Het is namelijk mogelijk dat het vocht zich in de kruipruimte verder weet te manifesteren waarna het zich via de muren en de vloer een weg baant naar de bovengelegen vertrekken. Ook hier kan het uiteraard terug voor vochtproblemen zorgen. De nare gevolgen van water in de kruipruimte die kunnen ontstaan maken in ieder geval dat het nooit een overbodige luxe is om deze waterdicht te maken, in tegendeel. Het vergt één keer een bepaalde investering, maar dan bent u wel verzekerd van een gezonde, goed geventileerde en watervrije kruipruimte. Ook wanneer u de kruipruimte wenst te isoleren is het bovendien van belang dat ze eerst vocht- en watervrij wordt gemaakt.

Wat zijn de exacte kosten?

Vraag gratis meerdere offertes op bij specialisten in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.