Informatie en advies over vochtbestrijding
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Naar daken wordt ook gekeken binnen de nieuwe trend om onze woningen te verduurzamen. Niet alleen zorgt men voor dakisolatie aan de binnen- of buitenzijde van het dak, maar ook worden er steeds meer daken bedekt met afdekkende zonnepanelen en zonneboilers. Ook een groendak zie je steeds meer voorkomen. Dit artikel zal daarom dieper op dit verschijnsel ingaan, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan hoe groendaken vochtbestrijding in de hand werken.

Wat is een groendak?

Waarschijnlijk heb je groene daken al vaker voorbij zien komen. Een groendak is immers niet meer dan een dak dat afgedekt wordt met grassen, kruiden of planten. Dit kan zowel bij hellende als platte daken. Een groendak is ook wel bekend dientengevolge onder de naam begroeid dak of vegetatiedak. Binnen de categorie groendak wordt er nog onderscheid gemaakt tussen extensieve en intensieve groendaken.

Extensief versus intensief

Extensieve groendaken zijn daken met vegetatiesoorten, die zichzelf grotendeels of compleet zelf in stand kunnen houden. Deze vegetaties kunnen zich verder ontwikkelen zonder dat je hier teveel onderhoud aan hebt. Een extensief groendak verschilt van een intensief groendak door de dikte in de opbouwlaag, het gewicht van de vegetatie en de mate van onderhoud dat nodig is. Een intensief groendak is eigenlijk een soort tuindak. De naam zegt het al: een tuin moet onderhouden worden en zo dus ook een tuindak. Tabel 1 laat de verdere verschillen tussen extensief en intensief zien.

Tabel 1. Verschillen tussen extensieve en intensieve groendaken


ExtensiefIntensief
OpbouwdikteTussen 4 en 17 centimeterTussen 15 en 150 centimeter
GewichtCirca 30 kilo per vierkante meterTussen 300 en 1500 kilo per vierkante meter

Voorbeelden extensief dak

Vaak wordt bij een extensief dak een dak bedoeld met gras of Sedum. Een Sedumdak is een groendak met een mengeling van Sedumplanten. Dit is een type vetplant, die veel vocht vasthoudt. Het grasdak is een dak van grasplanten, zoals wuivende grashalmen of stevige siergrassen. Een kruidendak is ook een mogelijkheid. Het is kortom een vegetatiedak met een mix van kruiden. Ze groeien weelderig en ruiken heerlijk.

Wat kost een groendak?

Wanneer je een groendak aanbrengt, zal je dit gemiddeld €75 per vierkante meter kosten. Vaak moet je hierbij wel nog rekening houden met extra kosten, want de wortels van je planten zullen houvast moeten kunnen vinden. Hiervoor moet je een extra dakbedekking aanbrengen, zoals EPDM. De extra kosten zullen zeker nog een €65 per vierkante meter bedragen. Hierdoor zal een klus van een gemiddeld dak van vijftig vierkante meter al gauw €7000 kosten.

Wat zijn de voordelen van een groendak?

Groendaken brengen vele voordelen met zich mee op allerlei vlakken. Zo zorgt een groendak voor onder andere:

  • Waterretentie
  • Luchtzuivering
  • Warmteregulatie
  • Energiebesparing
  • Biodiversiteit
  • Een lagere omgevingstemperatuur

Regenwater absorptie

Wanneer er regenwater valt, zal de vegetatie op je dak hier dankbaar gebruik van maken. Een groendak absorbeert kortom je regenwater en slaat dit op in de planten, substraat en drainage. Hierdoor wordt de afvoer naar het riool vertraagd, wordt het regenwater gezuiverd en zullen de planten delen van het water verdampen. Het grondwaterpeil blijft hierdoor stabiel, maar ook wordt de piekbelasting op het riool naar beneden gebracht en zullen er minder snel overstromingen aan huis plaatsvinden.

Tot wel 95 procent minder rioolbelasting

Door de klimaatverandering hebben we vaker last van fikse regenbuien, waardoor veel water in een korte tijd valt. Rioolsystemen kunnen dit vaak niet goed verwerken en het grondwaterpeil varieert hierdoor enorm. Dit vocht kan doorslaan in je keldervloeren en -muren, wat leidt tot vochtproblemen. Dit leidt op zijn beurt weer tot rotting, schimmelvorming en lekkages. Waterretentie op daken wordt hierdoor steeds belangrijker. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een vegetatiedak de hoeveelheid water dat uiteindelijk in het riool terechtkomt duidelijk terugbrengt. In de zomer wordt een reduceringspercentage van maar liefst 70 tot 95 procent geconstateerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *